top of page

ADITIVA

Přídavná aditiva jsou specializované směsi
s uhličitanem vápenatým, určená pro modifikaci vlastností základního plastu. Nabízíme 6 typů těchto aditiv: přísady pro podporu zpracování, zjasňující přísady, přísady proti přilnavosti, optické zjasňovače, přísady s UV filtrem, antistatické přísady.

Naše přídavná aditiva se používají v plastovém průmyslu v malých množstvích k optimalizaci vlastností plastových výrobků. A nejen to - také vyrábíme aditiva podle Vašich vlastních požadavků, jako jsou aditiva proti mlze, retardéry hoření, antioxidanty, pěnící činidla, aromatická aditiva, UV absorbéry a inhibitory.

Additive

Podpůrná přísada
(Processing aid additive)

Aditivum zlepšující zpracování plastů funguje tak, že zvyšuje vytlačovací schopnost plastů, což vede
ke zvýšení produktivity a kvality. Používání této přísady od firmy Europlas nabízí výrobcům plastů mnoho výhod, například zvýšení výkonu, snížení výrobních nákladů, zlepšení hladkosti povrchu. Kromě toho toto aditivum pomáhá snižovat pravděpodobnost zlomeniny v tavenině, umožňuje rychlejší změnu barvy a snižuje tvorbu gelu během vytlačování.

Processing Aid Additive

Zjasňující přísada
(Clarifying additive)

V procesu výroby a zpracování plastových výrobků mohou některá nežádoucí činidla ovlivňovat lesklost produktu. Náš produkt je vhodným řešením pro zlepšení lesku plastových výrobků. Zjasňující aditivum navíc zvyšuje pevnost a trvanlivost tvaru produktu. Zlepšuje také lesklost povrchu membrány.

Toto aditivum zvyšuje jasnost plastových výrobků snížením velikosti sférolitů. Menší sférolity umožňují světlu průnik skrz polymer. Vyjasňující přísada je transparentní, což také pomáhá snižovat hodnoty zakalení materiálu. Mezi cílové výrobky patří převážně domácí potřeby, nádoby na skladování potravin a uzávěry nádob.

Clarifying Additive

Přísada proti přilnavosti
(Anti-blocking additive)

Při výrobě a zpracování plastových aplikací obvykle dochází k přilnavosti materiálu, kterou způsobuje adheze mezi vrstvami polymerního filmu. Tento problém řeší použití přísady proti přilnavosti od firmy Europlas.

Tato přísada proti přilnavosti zabraňuje vzniku adheze, povlaků a koextruzních vrstev. Přísada vytváří rovnoměrný mikrodrsný povrch, který snižuje přilnavost povrchu filmu a působí jako distanční prvek mezi povrchy filmu.

Anti-Blocking Additive

Optický zjasňovač

(Optical brightener)

Optický zjasňovač je přísada k polymerům sloužící ke snížení žloutnutí, zvýšení bělosti a jasu polymerů. Tato přísada obsahuje vysoce koncentrované zjasňující chemikálie zlepšující bělost a jasný vzhled hotových výrobků. Použití této přísady podporuje hladký a lesklý povrch filmu.

Optical Brightener Additive

Přísada s UV filtrem

(Anti-UV additive)

Obecně platí, že životnost plastů se zkracuje vlivem slunečního UV záření, působením tepla a reakce
s kyslíkem. Změny, ke kterým v plastu dochází, jsou od zabarvení až po tvorbu trhlin. Přísada s UV filtrem pomáhá eliminovat tyto účinky. Toto naše aditivum chrání plasty před změnou barev
a vlastností, které jsou ovlivněny UV paprsky
a prodlužuje životnost plastů.

AntiUV Additive

Antistatická přísada

(Anti-static additive)

Při výrobě plastů se statická elektřina stává velkým problémem, protože plasty jsou až na výjimky vysoce izolační. Antistatická přísada firmy Europlas se proto vyrábí z antistatických materiálů. Přísada se hlavně používá k eliminaci výbojů jisker
a prevenci hromadění povrchového prachu
a nečistot a podporuje efektivnější výrobní proces.

Anti-Static Additive
Processing Aid Additive
Clarifying Additive
Anti-Blocking Additive
Optical Brightener Additive
AntiUV Additive
Anti-Static Additive
bottom of page